Vi har kommet til juli 2011. Etter tre vekstsesonger begynner det virkelig å ligne noe.