DYRENE PÅ GÅRDEN


 

Hønene

Vi har bygd et lite hønsehus på 24 kvadratmeter. Totalt har vi ca 30 høner og haner som dere kan hilse på. Rasene er Dverg Kochin, Toppet Hollender, Sultan, Sussex og Weindotte. Det er interessant å se hvor forskjellig høns kan være.

De hønene vi har hatt lengst er Dverg Kochin, og er nok den vanligste rasen som såkaldte hagehøns. De fleste Dverg Kochinene har eget hus og luftegård, og får når vi er hjemme i tillegg gå fritt rundt. 

Grisene

Vi har to Ullgriser som bærer navnene Peppa og Georg. De har fått sin egen helårbolig med eget uteareal. Ullgriser er en egen griserase som opprinnelig kommer fra Ungarn, og var for noen år siden utryddingstruet. De har som navnet tilsier Ullignende "pels". Grisene er sosiale og nyskjerrige skapninger som spiser omtrent alt de får av mat. Hos oss får de ikke restemat, men de elsker brød, grønnsaker og frukt. De kan bli oppmot 250 kg tunge.

 

Geitene

Før påske 2017 fikk vi dverggeiter til gårdes. I dag har vi ei geit med 2 bukkekje. Fra vår og fram til det kommer en del snø, er geitene ute. Der har de et lite skur de kan gå inn i ved dårlig vær.

Katten

En hver gård med respekt for seg selv har minst en katt. Katten vi har er en main coon, som bærer navnet Conrad Jovan. Han kom med fly fra Harstad da han flyttet til oss våren 2019.

Sauene

Vi har nå også skaffet oss 9 sauer for å få bukt med ugresset. Dette er en spesiell rase med navn shropshaire. De spiser ikke på juletrærne. Målet er at vi skal ha mellom 10 og 14 vinterforet sau fremover som skal hjelpe oss med ugressryddingen på sommeren.